Facebook Twitter
doggieblogs.com

Förhindra Vattenskador I Källaren

Publicerat på Februari 6, 2024 av Robert Burress

En våt källare kan lätt förvandlas till en fullständig katastrof. Många underhållssystem är installerade i källaren. Dessa system genererar fukt som resulterar i potentiella vattenrelaterade problem. En periodisk inspektion ger exakta indikationer för ett vattenproblem någon annanstans i ditt hus och hjälper till att förhindra en mycket större skada.

Uppvärmning och luft-con-system

HVAC -system bör regelbundet inspekteras om de ligger i källaren. Kontrollera avloppspannorna och ta bort skräp så att det ska flyta. Glöm vanligtvis inte filtren och byt ut vid behov. När du inspekterar HVAC ska du ange kant kanalarbetet. Försämmande isoleringar bör behandlas och förseglas.

Tak och väggar

Fuktväggar är verkligen en röd flagga för ett vattenproblem i källaren och kan betraktas som en ledtråd för inre läckor. Titta på väggarna och söka fläckar. Om du är synlig, följ spåren för att hitta grunden för frågan och korrigera den. Till och med det minsta tecknet för en läcka i källaren bör behandlas snabbt.

Pipes

Ett universellt problem är rörkondensationer på grund av att rör som svettas. Denna fråga främjar mögel och korrosion om den ignoreras. För att minska kondensation, överväg att installera isolering på alla rör.

Sump pumpar

Sump Pump hjälper till att hålla oönskat vatten från källaren. När du kontrollerar pumpen, se till att utloppsröret inte är igensatt och att det leder vatten långt hemifrån. Testa pumpen genom att fylla gropen med vatten för att säkerställa att pumpen fungerar. Se till att pumpen går och att den faktiskt pumpar ut vatten. Rengör lufthålet i urladdningslinjen. Se till att motorn går smidigt och att vi nu inte har några konstiga ljud. I händelse av att du äger en batteridriven pump, kontrollera batteriet och byt ut vid behov. Kom ihåg att alla problem bör åtgärdas omedelbart.