Facebook Twitter
doggieblogs.com

Fördelarna Med Hemventilation

Publicerat på April 27, 2021 av Robert Burress

Syftet med ett hemventilationssystem är att upprätthålla en hälsosam livsmiljö genom att leverera frisk luft till ditt hem och samtidigt ta bort gammal och förorenad luft. Hemventilation hjälper också till att upprätthålla korrekt fuktighetsnivå på 30 till 50 procent.

Atmosfären i ditt hus används upprepade gånger, ofta med frisk luft som bara kommer in om vi öppnar fönster eller dörrar. När vi strävar efter att bygga hus mer och mer energieffektiva skapar vi en miljö som är benägen att inomhus luftkvalitetsproblem och därmed minska husen att andas och naturliga luftförändringar inte sker.

Den främsta orsaken till uppbyggnaden av inomhusföroreningar i dagens hem är ett direkt resultat av våra ansträngningar för att spara energi. Med otillräcklig hemventilation kan föroreningar byggas upp och bli mycket koncentrerade. Dessa föroreningar kommer från många källor och vissa, till exempel mögel, är mer problematiska när de är i kombination med höga luftfuktighetsnivåer, vilket är ett annat problem relaterat till otillräcklig hemventilation.

När luftfuktigheten är för hög kan mögel, mögel och rost bli allvarliga problem. Ett mögelutbrott kan orsaka tusentals dollar värda skador på ditt hus och ibland kan göra ett hem obeboeligt.

Ett annat problem med hög luftfuktighet är dammkvalster. Varje hem har dammkvalster och de trivs under fuktiga förhållanden. Detta är en fråga för människor som lider av dammmitallerallergier.

Låg luftfuktighet kan å andra sidan orsaka irritation av näsa och hals, torr hud, trä kan krympa och spricka och trägolv kan krympa och bli bullriga när de går på. Statisk elektricitet är ett symptom på låg luftfuktighet.

Hemventilation är bland de viktigaste sakerna du kan hantera, för att kunna upprätthålla en hälsosam miljö för dig och din närmaste och käraste.

Värmeåtervinningsventilatorer, luftbytare, kök och badrumsavgasfläktar, vinden ventilationsfans, torktumlare ventiler och vinden och genomsökningsutrymmen är viktiga element i rätt hemventilation.

Pet Dander, pollen, bly, dammkvalster, mögelsporer, tobaksrök, hushållskemikalier, bekämpningsmedel, rengöringsmaterial, färger och lösningsmedel är bara några av de vanliga föroreningarna som kan bygga upp utan tillräcklig hemventilation.

Kolmonoxid, koldioxid och sot från gasförbränningsapparater och värmesystem kan också bli ett problem utan korrekt hemventilation.

Korrekt hemventilation kan bidra till att minska allergi- och astmasymtom och hjälpa till att lindra andra andningsproblem som belastar miljoner människor.