Facebook Twitter
doggieblogs.com

5 Câu Hỏi Cần Hỏi Trước Khi Bắt đầu Bất Kỳ Dự án Cải Thiện Nhà Nào

Đăng trên Tháng Chạp 11, 2021 bởi Robert Burress

Nhà thầu của bạn có kinh nghiệm gì với loại dự án này?

Nhà thầu cải thiện nhà có bao nhiêu kinh nghiệm trong việc làm công việc như của bạn? Có phải anh ấy chuyên về loại công việc này, hoặc sẽ sử dụng nhà của bạn làm dự án học tập? Thông thường, các nhà thầu đã hoàn thành một số dự án như của bạn sẽ có một ý tưởng rõ ràng hơn về chi phí thực tế và các vấn đề sản xuất liên quan đến công việc của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mỗi dự án tu sửa có phần khác nhau, và nghi ngờ rằng bất kỳ nhà thầu nào đã thực hiện một công việc chính xác như của bạn.

Ai sẽ làm công việc thực tế?

Liệu người bạn đang nói chuyện để tự mình thực hiện công việc, hay họ đang sử dụng các nhà thầu phụ hoặc nhân viên? Mỗi tình huống đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những gì mong đợi trong công việc của bạn. Bạn sẽ đặt câu hỏi cho ai sau khi dự án bắt đầu? Bạn có nên nói chuyện với các nhà thầu phụ, một giám sát viên nơi làm việc hoặc bất cứ ai sở hữu doanh nghiệp? Điều khá quan trọng là bạn có một cá nhân sẽ luôn trả lời câu hỏi của bạn thay vì cho bạn chạy xung quanh.

Điều gì xảy ra nếu thay đổi là cần thiết cho giá thầu đầu tiên?

Thủ tục của các nhà xây dựng để thực hiện các thay đổi ở trung tâm của dự án là gì? Hầu hết các lần bạn muốn tránh thực hiện các điều chỉnh giữa dự án tuy nhiên có thể có những trở ngại không lường trước được đến và thật tốt khi biết trước nhà thầu của bạn sẽ đối phó với những trở ngại này như thế nào. Hầu hết các nhà thầu sử dụng một số loại mẫu đơn đặt hàng thay đổi chi tiết chi phí cụ thể và công việc liên quan đến các thay đổi khi công việc đã bắt đầu.

Tôi đã sẵn sàng để linh hoạt khi những điều bất ngờ phát sinh?

Lúc nào cũng vậy, mỗi công việc có một số thứ không nhằm mục đích xuất hiện. Sự chậm trễ do thời tiết, các điều kiện không lường trước được xuất hiện một khi các bức tường bị phá hủy, thay đổi các lựa chọn vật liệu hoặc thiết kế và các vấn đề với công nhân hoặc nhà thầu phụ đều có thể làm đảo lộn dòng chảy dự kiến ​​của công việc. Bạn đã sẵn sàng để linh hoạt và làm việc với người xây dựng của mình để tìm câu trả lời khi những vấn đề này phát sinh?

Làm thế nào để tôi cảm thấy khi làm việc với người xây dựng này?

Cảm giác ruột của bạn khi làm việc với người này là gì? Bạn có tin tưởng họ không? Bạn thực sự cảm thấy thế nào về ý tưởng thiết kế của họ hơn là của riêng bạn? Bạn có thể giao tiếp cởi mở và rõ ràng với cá nhân này? Khi đó là một công việc tu sửa, bạn cảm thấy thế nào về người này ở trong nhà bạn trong nhiều tuần.