Facebook Twitter
doggieblogs.com

Nhãn: vấn đề

Bài viết được gắn thẻ Vấn đề

Ngăn Chặn Thiệt Hại Nước Trong Tầng Hầm

Đăng trên Tháng Hai 6, 2024 bởi Robert Burress
Một tầng hầm ẩm ướt có thể dễ dàng biến thành một thảm họa hoàn toàn.Nhiều hệ thống bảo trì được lắp đặt trong tầng hầm.Các hệ thống này tạo ra độ ẩm dẫn đến các vấn đề liên quan đến nước tiềm năng.Kiểm tra định kỳ cung cấp các chỉ dẫn chính xác cho vấn đề nước ở một nơi khác trong nhà của bạn và sẽ giúp ngăn ngừa thiệt hại lớn hơn nhiều...

Những Lợi ích Của Việc Thông Gió Tại Nhà

Đăng trên Tháng Sáu 27, 2021 bởi Robert Burress
Mục tiêu của hệ thống thông gió tại nhà là duy trì môi trường sống lành mạnh bằng cách cung cấp không khí trong lành cho nhà của bạn đồng thời loại bỏ không khí cũ và bị ô nhiễm.Thông gió tại nhà cũng giúp duy trì mức độ ẩm thích hợp từ 30 đến 50 phần trăm.Bầu không khí trong nhà của bạn được sử dụng nhiều lần, thường chỉ có không khí trong lành vào chỉ khi chúng ta mở cửa sổ hoặc cửa ra vào...