Facebook Twitter
doggieblogs.com

Nhãn: gây ra

Bài viết được gắn thẻ Gây Ra

Làm Sạch Máng Xối Của Bạn Cho Mùa Xuân

Đăng trên Tháng Hai 5, 2024 bởi Robert Burress
Làm sạch mùa xuân không cần phải giới hạn trong các công việc trong nhà.Trong trường hợp bạn sở hữu cơ sở của mình hoặc đang thuê một ngôi nhà, đây là một khái niệm tốt để kiểm tra bên ngoài tài sản của bạn và thực hiện các công việc bảo trì hàng năm sẽ giữ cho nó phù hợp.Có lẽ các nhiệm vụ quan trọng nhất mà bạn đang làm sạch máng xối của bạn...

Những Lợi ích Của Việc Thông Gió Tại Nhà

Đăng trên Có Thể 27, 2021 bởi Robert Burress
Mục tiêu của hệ thống thông gió tại nhà là duy trì môi trường sống lành mạnh bằng cách cung cấp không khí trong lành cho nhà của bạn đồng thời loại bỏ không khí cũ và bị ô nhiễm.Thông gió tại nhà cũng giúp duy trì mức độ ẩm thích hợp từ 30 đến 50 phần trăm.Bầu không khí trong nhà của bạn được sử dụng nhiều lần, thường chỉ có không khí trong lành vào chỉ khi chúng ta mở cửa sổ hoặc cửa ra vào...